ترمينال فرودگاه مهرآباد تهرانترمينال 1:
کيش‌اير، زاگرس
ترمينال 2: ايران اير، اير تور، آتا، قشم اير، معراج، نفت
ترمينال 4: ماهان، کاسپين، آسمان، اترک، تابان، سپاهانسایر اعلانات