**قوانين سايت قبل از خريدکليک کنيد **
مسافر محترم خواهشمنديم نام و نام خانوادگي لاتين را با کمال دقت وارد نماييد زيرا بليط شما بر اساس اسم لاتين وارد شده صادر مي شود
مسئوليت چک کردن بليط صادر شده به عهده خريدار بليط ميباشد
لطفا پس از دريافت بليط کليه مشخصات آن را چک فرموده و در صورت مغايرت سريعا به کانتر مربوطه اطلاع دهيد.در صورت عدم چک کردن بليط آژانس هيچ گونه مسئوليتي در مقابل اتفاقات احتمالي نخواهد داشت
مسافر گرامي تاريخ تولد کودک بين 2 تا 11 سال و براي نوزاد زير 2 سال مي باشد .در صورت هرگونه مغايرت مسئوليت کليه مشکلات احتمالي به عهده صادرکننده مي باشد
********************************************************************************
 اطلاعيه مهم:عدم پذيرش هيچ گونه مسئوليتي در قبال مسافراني که به هنگام پرواز بليط چاپ شده ندارند
 عدم پذيرش مسئوليت در صورت دستکاري در فرمت بليط.کليه بليط ها ميبايست بفرمت سيستمي به مسافر ارائه شود
مسافرين محترم پروازهاي اين شرکت ازايرلاين مرکزي صادر ميشود
مسافر محترم اين کلاس بر روي پرواز آسمان  غير قابل استرداد مي باشد: (B)کلاس  

در خصوص باطل شدن پرواز و يا تاخير بيش از دو ساعت مسافر موظف است ظرف مدت 48 ساعت مراتب را به اژانس اطلاع دهد 
چنانچه مسافر بعد از 48 ساعت مراجعه نمايد بايد بليط ممهور به مهر ايرلاين را نيز به همراه داشته باشد
مسافر محترم اين کلاس بر روي پرواز قشم اير و ايران ايرغير قابل استرداد مي باشد: (N)کلاس   
مسافر محترم بليت شما پس ازخريد ايميل مي گردد
عدم پذيرش مسئوليت در صورت دستکاري در قيمت بليط** پيگرد قانوني دارد**
اطلاعيه مهم در خصوص پروازهاي کنسلي و يا تاخير بيش از دو ساعت
مسافر و همکار محترم
در خصوص باطل شدن پرواز و يا تاخير بيش از دو ساعت مسافر موظف است ظرف مدت 48 ساعت مراتب را به اژانس اطلاع دهد 
   چنانچه مسافر بعد از 48 ساعت مراجعه نمايد بايد بليط ممهور به مهر ايرلاين را نيز به همراه داشته باشد
*****************************************************************

    سایر اعلانات