ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05132017001 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد -خيابان سعدي18-بلوار شهيد مدرس-طبقه همکف مراجعه نمایید.